ទស្សនៈ

អត្ថបទទាំងអស់៖

  1. របបកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងរលំ ដោយសារចលនាជនជាតិដើម និង លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
  2. ជំនោរសេរីភាព
  3. តើខ្មែរក្រោមទទួលឥទ្ធិពលពីភាសាយួន ទាំងស្រុងមែនឬ?
  4. វៀតណាមរំឭកខួប ៦៩ ឆ្នាំថ្ងៃឯករាជ្យលើគំនរទុក្ខខ្មែរក្រោម
  5. បាតុកម្មឲ្យវៀតណាមសុំទោសមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់
  6. ប្រវត្តិទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោម និងគោលជំហររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
  7. ច្នៃរឿងងូតទឹកកកមកជារឿងលើកទង់ជាតិ កម្ពុជាក្រោម
  8. ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋវៀតណាមជំនាញ ខាងនាំដំណឹងបោកប្រាស់?

Leave a Reply